CTLG d.o.o. nudi kompletna logistička rješenja prema Vašim potrebama
(cestovni, željeznički, pomorski, zračni promet) kao i skladištenje i pretovar robe.